Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Til sagsbehandlere

​Velkommen til vores hjemmeside. Du får her en håndfuld af de vigtigste informationer med links til de steder, du kan finde mere på hjemmesiden.

Dueslaget er et opholdssted i Hvalsø for unge mellem 12 og 18 (22) år med personlighedsforstyrrelser. Vi har 7 pladser.

Vi modtager unge direkte fra psykiatriske afdelinger, fra andre anbringelsessteder og hjemmefra.

Læs mere om målgruppen.

​Vores ydelser er døgnanbringelse med mulighed for forlængelse til det 22. år. Vi har fleksibel udslusning og tilbyder støttekontaktpersonordning til tidligere beboere i efterværn.

Psykodynamisk tilgang og udviklingspsykologisk forståelse

På Dueslaget arbejder vi med en psykodynamisk tilgang og en udviklingspsykologisk forståelse sat ind i en miljøterapeutisk ramme.

Vi arbejder for at opnå et respektfuldt samarbejde med den unge gennem en tillidsfuld, asymmetrisk ung-voksen relation. Vi har 30 års erfaring i, at disse ting tilsammen giver de unge den bedst mulige ballast til at kunne klare sig i tilværelsen.

Læs mere under ”pædagogik og behandling”.

​Dueslaget har otte fast ansatte, der alle har en pædagogisk uddannelse eller anden relevant uddannelsesbaggrund. Vi har et uddannelsessamarbejde SEDAC med fire andre opholdssteder, hvor vores ansatte får uddannelse som miljøterapeuter og både medarbejdere og ledelse løbende efteruddannes. Dueslagets eksterne psykologiske konsulent er Helle Østerby Andersen som vi er i tæt samarbejde med om de unges behandling.


Vi har et anerkendende og løbende samarbejde med de unges forældre.


Find os på Tilbudsportalen.

Link til Dueslagets folder

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

DSI Fonden Dueslaget
Byager 31A, 4330 Hvalsø 


​​Tlf.: 46 46 16 20   |   E-mail: dueslaget-hvalsoe@mail.tele.dk

CVR: 15722673