Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Dueslagets ydelser

Dueslagets hovedydelse er døgnanbringelse efter lov om social service §66 stk. 1, nr. 6

Dueslaget har mulighed for at forlænge den unges ophold ud over det 17. år, i efterværn 18-22 år.

Dueslaget har som en integreret del af en anbringelse et systematisk udslusnings- og botræningsforløb, der typisk starter et år - ½ år før selve udflytningen.

Dueslaget kan tilbyde, et fleksibelt efterværn efter fraflytning fra Dueslaget i form af støtte-kontaktpersonordning.

Dueslaget er døgndækket.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

DSI Fonden Dueslaget
Byager 31A, 4330 Hvalsø 


​​Tlf.: 46 46 16 20   |   E-mail: dueslaget-hvalsoe@mail.tele.dk

CVR: 15722673