Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Dueslagets ydelser

Dueslagets hovedydelse er døgnanbringelse efter lov om social service §142, STK 5, §143 JF.§66

Dueslaget har mulighed for at forlænge den unges ophold ud over det 18. år og indtil den 22. år.

Dueslaget har som en integreret del af en anbringelse et systematisk udslusnings- og botræningsforløb, der typisk starter et år - ½ år før selve udflytningen.

Dueslaget tilbyder et fleksibelt efterværn efter fraflytning fra Dueslaget i form af støtte-kontaktpersonordning.

Dueslaget er døgndækket. I perioden fra kl. 13.00 til kl. 22.30 er der to voksne i huset.

I tidsrummet fra kl. 23.00 til kl. 12.00 er én fra personalegruppen på arbejde.​

DSI Fonden Dueslaget
Byager 31A, 4330 Hvalsø 


​​Tlf.: 46 46 16 20   |   E-mail: dueslaget-hvalsoe@mail.tele.dk

CVR: 15722673