Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Struktur for behandlingen

Dueslagets behandlingsmøder

Dueslagets arbejde tager udgangspunkt i kommunens handleplan. Den enkelte unge er til drøftelse på Dueslagets supervision, der afholdes med vores eksterne supervisor/kliniske psykolog med to- tre ugers mellemrum. På et behandlingsmøde i direkte forlængelse af supervisionen opstilles fokuspunkter for behandlingen af den enkelte unge.

Der arbejdes med forståelse af den unges problematik ud fra "Den integrerende kreds principper" med det formål at medarbejdergruppens rummelighed er i overensstemmelse med den unges udviklingsbehov.

Fokuspunkterne bliver efterfølgende drøftet med den unge.

Den unge og Dueslaget formulerer herefter på ”almindeligt dansk” nogle udviklingsmål for den unge,

der skrives ind i den unges dialogbog.

​​

Udviklingssamtaler med den unge

Efter den unges valg og Dueslagets skøn er der mulighed for en udviklingssamtaler om måneden mellem den enkelte unge og Dueslagets leder.

Der arbejdes med de udviklingsmål, der er formuleret, og den unges input bringes tilbage til supervisionen, således at der til stadighed stræbes mod en overensstemmelse med de fokuspunkter, der fremkommer i supervisionen, og den unges egne ønsker og mål. Statusrapporter og handleplaner gennemgås med den unge.

Den unge kan til enhver tid læse i sin journal sammen med stedets leder i forbindelse med udviklingssamtalerne.

Herudover handler udviklingssamtalerne om:

  • Anbringelsesgrundlagets aspekter og perspektiver, herunder "Hvordan er det at bo på Dueslaget"
  • Hvordan kan den unge forstå egne vanskeligheder og få tillid til egne ressourcer?
  • Hvordan fungerer det for den unge ift hjemme-week-ender.
  • Kan der findes andre og mere hensigtsmæssige vej til at håndtere problemer på.

Ugesamtaler med den unge

Den unge har en ugentlig samtale med sin kontaktvoksne.

Her tales om samværet med de andre unge og voksne i Dueslaget, om hvordan dagsrytmen fungerer og om behandlingen.

Ugesamtalerne retter sig derudover mod, hvad der skal tages højde for i den kommende uge.

Mærkedage og fritidsaktiviteter, indhold og planlægning af familiekontakt, sundhed, motion og sygdom, skolegangen og ønsker fra den unges side eller særlige forhold.

Ung og voksen arbejder med at bruge kalender og føre aftaler ind i den.

Der skrives referat i dialogbogen.

Samarbejdet med anbringende kommune

På Dueslaget vægter vi samarbejdet med kommunen højt. Vi tager udgangspunkt i de to halvårlige statusmøder. Inden møderne sender vi vores statusrapport på den enkelte unge. Vi kontakter derudover løbende anbringende kommune, hvis vi mener, der er behov for en dialog om behandlingen.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

DSI Fonden Dueslaget
Byager 31A, 4330 Hvalsø 


​​Tlf.: 46 46 16 20   |   E-mail: dueslaget-hvalsoe@mail.tele.dk

CVR: 15722673