Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Personlighedsforstyrrelse og borderline​ hos unge

Er du en ung eller en pårørende til en ung, der har en personlighedsforstyrrelse såsom borderline?

På Duesla​get har vi stor erfaring med unge, som har en personlighedsforstyrrelse, det kan for eksempel være borderline. Vi modtager børn og unge fra 12 til 17 år, med mulighed for efterværn  (18-22 år) på vores opholdssted i Hvalsø. Det ligger tæt på Roskilde, og vi modtager unge fra hele landet.

Hvad er en personlighedsforstyrrelse?

Personlighedsforstyrrelser er udtalte afvigelser i personlighedsopbygningen og viser sig som regel allerede i barndommen eller i opvækstårene, og den varer hele livet. Men med alderen er der gode muligheder for at symptomerne mindskes, hvis den unge får støtte og hjælp til at håndtere sin personlighedsforstyrrelse. Alt efter sværhedsgrad. 

Holdninger, følelsesliv, impulskontrol og forholdet til andre afviger hos en person med personlighedsforstyrrelse, på forskellig vis. Ofte kan man ikke tilpasse sig situationer eller andre mennesker, ligesom man har et unuanceret syn på omverdenen, hvilket skaber en uhensigtsmæssig adfærd. Ofte går det udover personen selv eller skaber problemer i forhold til omgivelserne.

Personlighedsforstyrrelser kan inddeles i flere typer:

 1. ​Paranoid personlighedsstruktur giver sig til udtryk ved overfølsomhed over for nederlag og afvisning. De karakteristiske træk er, at personen bliver mistroisk og stridbar, fordi han eller hun oplever at blive forfulgt og/eller uretfærdigt behandlet.
 2. Skizoid personlighedsstruktur medfører en nedsat evne til at føle, forstå og dermed udtrykke følelser og opnå kontakt. Derfor vil han eller hun virke indesluttet.
 3. Dyssocial personlighedsstruktur er karakteriseret ved en manglende evne til at føle ansvar eller vise hensyn samt at erkende eller føle skyld. Han eller hun kan optræde aggressivt, fordi han eller hun har en nedsat eller manglende evne til at se, forstå eller mærke andres følelser. Der er med andre ord tale om mangel på empati eller mentalisering.​

​Dertil kommer emotionel ustabil personlighedsstruktur, som kan inddeles i to subtyper:

 1. Den impulsive type har tendens til at handle impulsivt og at optræde stridbar med udbrud af vrede og aggressiv adfærd. Humøret er ustabilt og lunefuldt, og han eller hun kan have svært ved at fastholde fokus og opmærksomheden i situationer, som ikke giver en omgående respons.
 2. Borderline er en hyppig diagnose inden for personlighedsforstyrrelserne. Borderline har de samme karakteristika som den impulsive, men der skal være flere andre symptomer.

Hvad er borderline?

Borderline har de samme karakteristika som den impulsive type inden for emotionel ustabil personlighedsstruktur.

De øvrige symptomer for borderline kan være:

 • Histrionisk personlighedsforstyrrelse, som er karakteriseret ved, at han eller hun dramatiserer og bruger overdrevne følelsesudtryk. Samtidig er han eller hun let påvirkelig med overfladiske følelser og har opmærksomhedssøgende adfærd. Det kan føre til store udfordringer i forhold til sociale regler, konventioner og meningsfulde relationer til andre.
 • Tvangspræget personlighedsforstyrrelse, som er karakteriseret ved, at han eller hun udtrykker overdreven ordenssans, samvittighedsfuldhed og perfektionisme. Det kan være en stor belastning for personen selv. Desuden kan lidelsen komme til udtryk som voldsom kritik af andre og deres holdninger eller adfærd. Dette kan skabe splid med omverden.
 • Ængstelig personlighedsforstyrrelse, der er er karakteriseret ved, at personlighedsstrukturen er ængstelig med mindreværdsfølelser og overfølsomhed over for kritik og afvisning. Det kan føre til en udpræget mangel på at mærke og håndhæve egne grænser og behov.
 • Dependent personlighedsforstyrrelse, som er karakteriseret ved, at han eller hun underordner sig og ikke tager selvstændige beslutninger. Han eller hun kan ligefrem fremstå og føle sig hjælpeløs, når han eller hun er alene. Det kan føre til grænseløs og selvudslettende adfærd samt store udfordringer med at sige fra.
 • Store udsving i følelserne med tendens til at dele omverden ind i god/ ond eller sort/ hvid tænkning. De to sider er svære at forbinde for den unge med borderline. Der er tale om en alvorlig split mellem de to sider, og er pinefuld for den unge med borderline. For at lette smerten søger personen medhold i omverden, tit uden nuancer i god/ond eller sort/hvid. Det kaldes splitting.
 • Splitting medfører ofte et konfliktfyldt forhold til omverden.

På Dueslaget tilbyder vi et forudsigeligt trygt miljø. Rammer og struktur er tydelige, hvilket skaber tryghed for unge med personlighedsforstyrrelse/ borderline. Den manglende indre struktur, bliver erstattet af en ydre struktur som den unge kan læne sig op af eller reagere på. Reaktionerne bliver bearbejdet og talt igennem med erfarende miljøterapeuter og/ eller kan bringes med i samtalerne med psykolog, hvis den unge er tilknyttet en sådan.

Læs mere på: psykiatrifonden.dk.

Kontakt os gerne for at få mere information om, hvorledes vi kan hjælpe unge med behov for støtte. Du kan enten kontakte os på telefon 46 46 16 20 eller på vores e-mail dueslaget-hvalsoe@mail.tele.dk

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

DSI Fonden Dueslaget
Byager 31A, 4330 Hvalsø 


​​Tlf.: 46 46 16 20   |   E-mail: dueslaget-hvalsoe@mail.tele.dk

CVR: 15722673