Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Visitation

Målet med visitationen

Både den unge selv, forældrene, kommunen og Dueslaget skal have det bedst mulige beslutningsgrundlag, inden en ung flytter ind på Dueslaget.


Forældre og unge er velkomne til at henvende sig til os, men det er altid kommunens sagsbehandler, der træffer beslutning om en formel henvendelse om en plads i Dueslaget.

Visitationsprocessen kommune - Dueslaget

Kommunen sender akter, der belyser den unges situation, opvækst og problematik til Dueslaget.


Dueslagets ledelse og psykologiske konsulent vurderer, om den unge vil kunne drage nytte af en anbringelse i
Dueslaget, og om den unge matcher den aktuelle gruppe af unge.

Anbringende kommune kommer herefter til et møde på Dueslaget, hvor vi drøfter en eventuel anbringelse mere konkret. 

Dueslaget lægger vægt på, at følgende elementer er på plads, før den unge og forældrene inddrages i processen:

  • Et administrativt tilsagn fra forvaltningen om, at den unge kan placeres i Dueslaget
  • En handleplan
  • En relevant psykologisk udredning.
  • En grundig anamnese, der giver et levende indtryk af de familiedynamikker, der har præget den unges opvækst.
  • Relevante møder med evt. nuværende anbringelsessted eller hospital for at få et fyldestgørende indtryk af den unges problemfelt og ressourcer.

Visitationsprocessen de unge/forældrene - Dueslaget

Det er vigtigt for en god anbringelse på Dueslaget, at både den unge selv og forældrene siger ja til anbringelsen.

Både forældre og den unge er velkomne til at besøge Dueslaget, inden de beslutter sig. Alt efter situationen kan Dueslaget leder også besøge den unge.

Så frem det er muligt, inviteres den unge til hjemmeaften eller week-endbesøg forud for anbringelsen.

Hvis det er relevant, kan der være ugentlige samtaler eksempel på hospitalet med den unge forud for indflytning.​​​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

DSI Fonden Dueslaget
Byager 31A, 4330 Hvalsø 


​​Tlf.: 46 46 16 20   |   E-mail: dueslaget-hvalsoe@mail.tele.dk

CVR: 15722673