Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Faser i anbringelsen

​Dueslaget forholder sig fra anbringelsens første dag til de overordnede mål, der ligger i kommunens handleplan for den unge.

Vi ved samtidig, at en ung, der anbringes på Dueslaget, i den første lange tid vil være i krise.

Derfor er det vores erfaring, at arbejdet med den unge kan opdeles i nogle tidsmæssige faser.

Vi er i hele denne proces, i tæt samarbejde med anbringende kommune og afholder møder eller foretager telefoniske opdateringer mellem de halvårlige statusmøder, hvis det skønnes nødvendigt. 

Fase 1

Ved indflytning er der en observationsperiode, hvor Dueslaget søger en arbejdshypotese i forhold til den unges udfordringer og tilrettelæggelse af indsatsen.

Strukturen for den unges hverdag er i denne periode tydelig, og tilgangen til den unge er jeg-støttende.​

Fase 2

Arbejdshypotesen korrigeres og justeres. Vi formulerer udviklingsmål sammen med den unge.

Samværet med den unge har fokus på at indarbejde en struktur for den unge, der er i overensstemmelse med Dueslagets grundstruktur og kultur.

Der arbejdes med nære planer og håb. Her-og nu er omdrejningspunktet for relationen.

Der vil fortsat være en høj grad af jeg-støtte med stigende vægt på udfordringer, krav og spejling.​

Fase 3

Den unge og stedets voksne arbejder sammen om klare mål i forhold til ressourcer og vanskeligheder.

Dueslaget lægger vægt på at synliggøre den unges ansvar i forhold til egne udviklingsmål.

Den unges mestringsstrategier synliggøres og forstærkes positivt og konstruktivt.

Dueslaget og den unge arbejder fortsat med struktur – nu med en bevidstgørelse af den som et internaliseret redskab. Spejling og indsigtsgivende refleksion er i centrum for relationen mellem Dueslagets voksne og den unge.​​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

DSI Fonden Dueslaget
Byager 31A, 4330 Hvalsø 


​​Tlf.: 46 46 16 20   |   E-mail: dueslaget-hvalsoe@mail.tele.dk

CVR: 15722673