Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Mentalisering - Dueslagets mål og opgave

Dueslaget modtager vi børn og unge i alderen fra 12 til 17 år, med mulighed for efterværn (18-22 år). Vi benytter bl.a. mentalisering og en miljøterapeutisk ramme i vores pædagogik. Vi ligger i Hvalsø nær Roskilde, hvor vi modtager unge fra hele landet.

Opgaven er at give unge optimale udviklingsmuligheder

Dueslagets opgave er at give unge med vanskeligheder og problemer, optimale udviklingsmuligheder og at støtte dem i at erhverve kompetencer, der gør dem i stand til at håndtere egne psykiske vanskeligheder. Dueslagets mål er at hjælpe de unge til en voksentilværelse, hvor de er i stand til at tage vare på sig selv.

Vi har gennem 28 års erfaring lært, at disse opgaver og mål bedst nås ved, at vi arbejder med en psykodynamisk tilgang og en udviklingspsykologisk forståelse, som sættes ind i en miljøterapeutisk ramme. Samtidig føler vi os frie til at tilvælge gode elementer, redskaber og øvelser fra andre teorirammer.

Desuden arbejder vi for at opnå et respektfuldt samarbejde med den unge gennem en tillidsfuld, asymmetrisk ung-voksen relation.

En udviklingspsykologisk og psykodynamisk forståelse

Vi tager altid udgangspunkt i en forståelse af den enkelte unges udviklingspsykologiske ståsted. I vores psykodynamiske tilgang henter vi viden og inspiration i den nyere teori, som ligger i feltet mellem objektrelations- og tilknytningsteorierne. ​

Det betyder, at vi forstår menneskers adfærd og følelser som noget, der er præget af samspillet mellem relationelle samt behovs- og følelsesmæssige erfaringer fra den tidlige barndom og frem. ​

Derfor er relationen mellem den unge og de voksne et vigtigt redskab i vores arbejde med den enkelte unge, ligesom rammen for dagligdagen og de unges fælles livsførelse er central. 

Vi har løbende for øje, hvordan vi bedst hjælper den enkelte via en balance mellem at støtte og nænsomt at udfordre, mens vi er tydelige i vores rammer og stabile i vores relation.​

En miljøterapeutisk ramme omkring den unges færden

Vores arbejde i en miljøterapeutisk ramme vil sige, at det terapeutiske rum er overalt, hvor den unge færdes. Dueslaget har opbygget en struktur for den enkelte dag, for ugen, for måneden og for årets gang, der giver den unge forudsigelighed og klare grænser.

Strukturen, forudsigeligheden og den normale døgnrytme gør os i stand til at vurdere den enkelte unges ressourcer og de steder, hvor det halter. Dermed kan vi sætte ind lige præcist dér med behandlingen. Alle medarbejdere gennemgår SEDAC's uddannelse til miljøterapeuter.

En respektfuld og asymmetrisk ung-voksen relation

Vi tager de unge alvorligt ud fra det, som vi kalder en respektfuld ogasymmetrisk ung-voksen-relation.

Det betyder, at vi som voksne har et ansvar for relationen, dialogen og hverdagen, og vi inddrager den unge ved at tydeliggøre, hvilke aktiviteter der er obligatoriske, og hvilke der kan vælges til. Ligeledes gør vi klart, hvilke forhold de unge har indflydelse på, og vi formidler tydeligt, respektfuldt og løbende i god tid til den unge, når vi i medarbejdergruppen har truffet beslutninger om aktiviteter eller andre initiativer.

Hvad er mentalisering?

Mentalisering er et komplekst begreb, der benyttes i arbejdet med skadede og omsorgssvigtede børn og unge. Mentalisering er en særlig arbejdsform og tilgang til forandring, hvor der er fokus på tanker, følelser, motivation og hensigter samt på, hvordan adfærden påvirkedes af disse.

Der er tale om en relations orienteret tilgang til forandring, som blandt andet er baseret på den voksnes evne til kontinuerligt at bevare et nysgerrigt og analytisk fokus på både egne og barnets tanker og følelser.

Denne mentaliserings evne er en kompleks relationelevne, hvor der blandt andet indgår forskellige psykologiske processer. Dermed er der tale om en proces, hvor man anvender sin fornemmelse både for sig selv og for den anden, men også de indre processer, som ligger bag interaktionen. Denne evne til mentalisering udvikles i samspil med de primære omsorgspersoner.

Du kan ringe på telefon 46 46 16 20 for at få mere information om vores mål og opgave samt om mentalisering. Du er også velkommen til at skrive på e-mail dueslaget-hvalsoe@mail.tele.dk

 

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

DSI Fonden Dueslaget
Byager 31A, 4330 Hvalsø 


​​Tlf.: 46 46 16 20   |   E-mail: dueslaget-hvalsoe@mail.tele.dk

CVR: 15722673