Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Samarbejdspartnere

Anbringende kommuner og egen kommune

Dueslaget vægter samarbejdet med de unges anbringende kommuner højt. Det er vores erfaring, at en tæt dialog, fremmer fælles forståelse og er med til at  sikre, at barnet/ den unge får den støtte de har behov for.

Skoler

For at bo på Dueslaget skal den unge kunne klare at deltage i skolegang eller et udannelsestilbud enten på lige vilkår med andre unge eller i et særtilbud, som det stedlige PPR og anbringende kommune, finder i samarbejde med Dueslaget .

Skoleforløbet evalueres forud for de halvårlige statusmøder. Når det skønnes relevant, inviteres kontaktlæreren til at deltage i dele af statusmøderne.

UU-vejledning

Dueslaget har et etableret samarbejde med UU-vejledningen i Lejre Kommune.

Psykiatrien

Der er et ad hoc samarbejde med: Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik 1 i Roskilde, Børne - og Ungdomspsykiatrisk afsnit U3 og U1 i Roskilde og Distriktspsykiatrien i Rokilde.

Det er også de enheder, der fører det medicinske tilsyn med de af vores unge, der får medicin.

Visitering sker på baggrund af forudgående aftale med den unge, forældre og forvaltning.

Det drejer sig oftest om samtaleforløb over længere tid, hvor fokus er medicinering eller udredning i psykiatrisk regi.

Efter behov og den unges ønske deltager Dueslagets leder, stedfortræder eller den unges kontaktperson i samtalerne.​

Læge og tandlæge

Dueslagets faste læge er Anna Marie Bak, Lægerne Holbækvej, Holbækvej 1, 4330 Hvalsø. Tlf.: 46 40 70 11.

Når en ung indskrives, er der en introducerende konsultation.

Unge under 18 år i Dueslaget er tilknyttet skoletandplejen i Kirke Hyllinge, Præstemarksvej 12, 4070 Kirke Hyllinge. Tlf.: 46 40 31 08. Når de unge fylder 18 år, hjælper Dueslaget med at finde en tandlæge.

Dueslaget sikrer, at den unge kommer til tandlæge inden for de første to måneder efter indskrivningen.

Supervision

Dueslaget samarbejder med Stephen Fitzgerald Austin cand.psych., autoriseret psykolog, Ph.d. 

Specialist i psykoterapi.

Der ydes sags orienteret supervision til Dueslagets personale 16 – 18 gange årligt.


Dueslagets leder får ledelsessupervision.

Uddannelsessamarbejdet SEDAC

SEDAC er et uddannelsesfællesskab mellem tre opholdssteder, der tilbyder en fortløbende miljøteraputisk og udviklingspsykologisk uddannelse for opholdsstedernes medarbejdere og ledelse. 

SEDAC består af opholdsstederne Søegaard, Egedal og Dueslaget

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

DSI Fonden Dueslaget
Byager 31A, 4330 Hvalsø 


​​Tlf.: 46 46 16 20   |   E-mail: dueslaget-hvalsoe@mail.tele.dk

CVR: 15722673