Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Inddragelse af unge og forældre

På Dueslaget tager vi de unge alvorligt ud fra det, vi kalder en respektfuld og asymmetrisk ung-voksen-relation.

Det betyder, at vi på Dueslaget tydeliggør for de unge, hvilke aktiviteter, der er obligatoriske, og hvilke der kan vælges til.

Ligeledes gør vi klart, hvilke forhold de unge har indflydelse på, og vi formidler tydeligt, respektfuldt og løbende i god tid til den unge, når vi i medarbejdergruppen har truffet beslutninger om aktiviteter eller andre initiativer.

De unge inddrages på forskellige niveauer i deres hverdag.

Aftaler og beslutninger omkring daglige aktiviteter, som den unge ønsker at lave, foregår på ugesamtalen med den kontaktvoksne. Det kan være indretning af værelset, tøjindkøb, weekend-planer for hjemmebesøg etc.

Aftaler og beslutninger om det længere livsperspektiv som uddannelsesvalg, hvor længe den unge ønsker at bo i Dueslaget, og tilvalg/fravalg og indhold af efterværn foregår i udviklingssamtaler og på statusmøder.

Perspektivering af behandlingsforløbet og fokuspunkter indgår som en naturlig del af alle udviklingssamtaler.

De unge indgår i udarbejdelsen og planlægningen af den fælles ugeplan, hvor de enkelte unges maddag, vaskedag og rengøringsdag skal placeres på ugen. Hver mandag er der husmøde i forbindelse med aftensmaden, hvor de unge kan tage emner op. De unge er medbestemmende i madplanlægning.

Inddragelse af forældrene

Det er væsentligt at forældrene til en ung i Dueslaget føler sig hørt og respekteret.

Samtidig er forældrene (sammen med den unge) de mennesker, der har den største viden om den unges opvækst, og de er de vigtigste bidragsydere til at belyse de unges ressourcer og vanskeligheder.

Forældre inddrages i udredende samtaler før indskrivning og er centrale samarbejdsparter i behandlingen.

Statusmøder med forældre

Der indkaldes til 2 statusmøder årligt. Dagsordnen vil være:

  • Udviklingen siden sidst- behandlingsmål for den forløbne periode
  • Hvordan går det hjemme i weekender?
  • Hvordan går det i skolen?
  • Behandlingsmål for den kommende tid.
  • Evaluering af samarbejdet.

Når den unge nærmer sig sit 18. år vil der på statusmøde blive drøftet hvorvidt den unge ønsker sine forældres deltagelse i statusmøder o.lign.​

 

​Kontakt mellem Dueslaget og forældrene

I det første halve år efter indflytning ringer kontaktperson eller leder til forældrene en gang ugentligt.

Herefter laves aftale om telefonisk kontakt efter behov.

Forældre kan altid kontakte lederen af Dueslaget.

Forældrene inviteres både til uformelle ”kaffemøder” og til egentlige samtaler - i visse tilfælde sammen med den unge. Forældre kan – efter aftale – besøge Dueslaget og eventuelt spise med.​

Forældre inddrages i forbindelse med lægebesøg og i forbindelse med den unges weekendplaner for det kommende halvår. Forældre inviteres til skolekonsultationer samt relevante forældremøder/arrangementer på deres barns skole.

Vi lægger særlig vægt på inddragelse af forældre i forbindelse med ”Valg i 9.klasse”.

Der afholdes en årlig sommerfest og en årlig julestue for forældre, unge og andre familiemedlemmer.​​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

DSI Fonden Dueslaget
Byager 31A, 4330 Hvalsø 


​​Tlf.: 46 46 16 20   |   E-mail: dueslaget-hvalsoe@mail.tele.dk

CVR: 15722673