Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Dueslagets målgruppe

Dueslaget modtager børn og unge fra 12-17 år  - (efterværn 18-22 år) med:


​- personlighedsforstyrrelse

- forandret virkelighedsopfattelse

- angst

- depression

- selvskadende adfærd

- tilknytningsforstyrrelse

- opmærksomhedsforstyrrelse

- autismespektrum


Dueslaget har ligeledes erfaring med børn og unge med alvorlige følelsesmæssige vanskeligheder, hvor diagnosen endnu er uafklaret.

Unge med disse psykiske problemstillinger vil ofte præsentere sig med depressive symptomer, angst, selvskadende adfærd samt perioder med psykotiske symptomer.

Dueslaget har 7 pladser. Vi arbejder med en psykodynamisk tilgang og en udviklingspsykologisk forståelse i en miljøterapeutisk ramme, og vi arbejder struktureret med at få afklaret den unges vanskeligheder, ressourcer og eventuelle diagnoser i samarbejde med relevante samarbejdspartnere herunder psykiatrien.

For at bo på Dueslaget skal den unge kunne klare at deltage i skolegang eller et uddannelsestilbud enten på lige vilkår med andre unge eller i et særtilbud, som det stedlige PPR og anbringende kommune finder i samarbejde med Dueslaget.

For at profitere af et ophold på Dueslaget skal det være sandsynligt, at den unge efterfølgende kan få en selvstændig voksentilværelse med relevant støtte.

Dueslaget modtager ikke unge med massive misbrugs- og voldsproblematikker og heller ikke unge med vedvarende psykoser.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

DSI Fonden Dueslaget
Byager 31A, 4330 Hvalsø 


​​Tlf.: 46 46 16 20   |   E-mail: dueslaget-hvalsoe@mail.tele.dk

CVR: 15722673