Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Forandret virkelighedsopfattelse det vil sige psykose, skizofreni eller skizotypi

Sidder du med en ung, der har en forandret virkelighedsopfattelse?

Dueslaget modtager vi børn og unge fra 12 og 17 år (efterværn 18-22 år) Med alvorlige følelsesmæssige vanskeligheder, nogle af de unge kan have symptomer som forandret virkelighedsopfattelse, bizar adfærd, præget af konkret tankegang, modløshed og manglende lyst følelse. Nogle kan føle sig forfulgt, andre mærker diffus angst.

Vi holder til i Hvalsø ved Roskilde, hvor vi modtager unge fra hele landet.

Forandret virkelighedsopfattelse

Forandret virkelighedsopfattelse dækker over begreber såsom vrangforestillinger, hallucinationer og tankeforstyrrelser. Det kan være svært for den unge at skelne mellem fantasi og virkelighed.

Virkelighed og fantasi smelter sammen, hvis man har en psykose, og man kan føle sig forfulgt eller høre stemmer.

Den mest almindelige form for psykotisk sindslidelse er skizofreni.

Men inden diagnosen bliver stillet af en ungdomspsykiater, kan vi på Dueslaget se unge, der viser tegn på skizofreni eller skizotypi. Unge, der har angst eller depression, kan i virkeligheden være i prodromalfasen hen imod en egentlig skizofreni. Fasen kan variere i tidsperiode, fra kort tid til over en årrække.

Prodromalfasen (Opus2018):

 • Ændringer i følelseslivet
 • Manglende interesser
 • Aftagende initiativ
 • Nedsat lystfølelse
 • Depressive symptomer
 • Tendens til at isolere sig

Symptomerne kan være vanskelige at skelne fra den normale udvikling (80% af alle unge kan have lignende symptomer).

På Dueslaget er vi opmærksom på de unges trivsel og positiv udvikling. Hvis der er mistanke om en negativ udvikling eller observationer, der peger hen mod psykiatrisk problemstilling, formidler vi kontakt til egen læge med henblik på henvisning til en udredning på ungdom psykiatrisk klinik.

Nogle unge er, allerede inden anbringelsen, i kontakt med psykiater og vil blive fulgt af en miljøterapeut til konsultationerne, hvor det vil være muligt at formidle vores observationer og iværksætte et samarbejde om en behandlingsplan for den enkelte unge.​

Skizofreni

Symptomerne på skizofreni er mange og kan forekomme enkeltvis eller i forskellige kombinationer. De kan være lette, svære eller helt invaliderende. Den typiske debutalder for skizofreni er 16 til 24 år. Der er ca. 3.500 nye tilfælde af skizofreni per år. Man ved, at jo tidligere, der iværksættes hjælp og behandling, jo bedre forløb. Man inddeler symptomerne for skizofreni op i negativ og positive symptomer, samt graden af kognitive forstyrrelser.

Positive symptomer:

 • Hallucinationer
 • Falske sanseoplevelser, der kan opleves på alle 5 sanser: Hørelse, syn, smag, lugt og følesans
 • Vrangforestillinger; Tanker og forestillinger, der ikke er i overensstemmelse med virkeligheden
 • Bizar adfærd; En adfærd, der ofte afspejler en psykotisk tankegang
 • Tankeforstyrrelser
 • Koncentrationsforstyrrelser
 • Associationer, der forhindrer samlet forståelse
 • Virke usamlet
 • Vaghed i tankegang
 • Bogstavelig opfattelse af det, der bliver sagt
 • Problemer med at tænke abstrakt
 • Dannelse af nye ord
 • Tanke– og talepres

Negative symptomer:

 • Initiativløshed
 • Mangel på interesser
 • Kontaktforringelse
 • Isolation og tendens til at synke ind i sig selv
 • Virke flad i følelserne
 • Sprogfattigdom

Kognitive forstyrrelser:

 • Nedsat opmærksomhed
 • Langsommere og varierende reaktionstid
 • Vanskeligheder med planlægning, overblik m.m.
 • Forstyrrede hukommelsesfunktioner

På Dueslaget tilbyder vi samarbejde med psykiatrien. Vi tilrettelægger en behandlingsplan med miljøterapi som reference. Vi skaber trygge forudsigelige rammer, der tilgodeser de vanskeligheder den unge har for at leve et almindeligt ungdomsliv. Vi tilbyder psykoedukative samtaler, der har til formål at skabe forståelse for den unge om den enkelte unges skizofreni symptomer og for at forebygge et åbent psykotisk gennem brud. Vi lægger vægt på at den unge får så høj en livskvalitet som muligt, udvikling af selvtillid og træning af færdigheder. Vi ser på den enkeltes resurser og støtter brugen af disse færdigheder. 

Skizotypi

Ved skizotypi mangler de psykotiske symptomer som hallucinationer. Symptomerne på skizotypi kan minde om en borderlineproblematik med sort/ hvid tænkning og mikro psykoser. Populært siger man dog at skizotypi er en skizofreni uden psykose. Når man har skizotypi har man forstyrrelser i adfærd, tanke og følelsesliv.​

 • Adfærdssymptomerne kan være excentrisk opførsel, isolation eller nedsat evne til at tage kontakt til andre mennesker.
 • ​Tankeforstyrrelser kan være bizarre eller paranoide ideer og overdreven grublen.
 • De følelsesmæssige symptomer kan være at man føler sig uden empati. Har upassende følelser eller ikke finder glæde ved ting man ellers har været glad for.

Derudover kan der være ret udtalte sanse forstyrrelser. Unge med skizotypi har ofte kinæstesier (oplevelser i kroppen) der kan virke psykotiske, men er korrigerbare. Der kan være små mikro psykotiske oplevelser både som illusioner hallucinationer eller vrangforestillinger. Symptombilledet for skizotypi kan variere en del og langt fra alle har alle symptomer.

På Dueslaget tilbyder vi samarbejde med psykiatrien. Vi tilrettelægger en behandlingsplan med miljøterapi som reference. Vi skaber trygge forudsigelige rammer, der tilgodeser de vanskeligheder den unge har for at leve et almindeligt ungdomsliv. Vi lægger vægt på at den unge får så høj en livskvalitet som muligt, udvikling af selvtillid og træning af færdigheder. Vi ser på den enkeltes resourcer og støtter brugen af disse færdigheder.

Kontakt os for at få høre mere om ophold og behandling

Du er altid velkommen til at få en snak om, hvad vi tilbyder på vores opholdssted, og om, hvordan vi kan hjælpe i forbindelse med en forandret virkelighedsopfattelse, hvor den unge måske lider af psykose eller skizotypi. 

Du kan ringe til os på telefon 46 46 16 20 for at få en samtale. Du kan også skrive til os på e-mail dueslaget-hvalsoe@mail.tele.dk.

Kildehenvisning:

Ung med skizofreni

Medicin.dk

Alt om psykologi

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

DSI Fonden Dueslaget
Byager 31A, 4330 Hvalsø 


​​Tlf.: 46 46 16 20   |   E-mail: dueslaget-hvalsoe@mail.tele.dk

CVR: 15722673