Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Autismespektrumforstyrrelse hos børn og unge voksne

Lider du eller den unge af en autismespektrumforstyrrelse? 

Dueslaget modtager børn og unge fra 12-17 år (efterværn 18-22 år), som har en autismespektrumforstyrrelse.

Vi ligger i Hvalsø ved Roskilde, men vi modtager unge fra hele landet.

Støtte og aflastning ved en autismespektrumforstyrrelse

Vi tilbyder støtte og behandling af børn og unge med en autismespektrumforstyrrelse (ASF).

Autisme er et udviklingsmæssigt og adfærdsmæssigt syndrom der kan svinge i intensitet for den enkelte.

Den unge kan have vanskeligheder i sociale sammenhænge og i kommunikation, samt svært ved at indgå og forstå samspillet med andre mennesker. Personer med en diagnose inden for autismespektret opfatter og forstår verden udfra deres autisme forstyrrelse. 

Personer med autismeforstyrrelse, kan have sanseforstyrrelser, hvor en eller flere sanser er markant skærpet eller dæmpet, og hvor sanseintegrationen er forstyrret i svær grad. Alle sanser kan være ramt også bevægesansen og følesansen.

Børn og unge med autisme kan have særinteresser, der optager en stor del af deres fokus på omverden, og kan vanskeliggøre sociale interaktioner.​

For nogle er det vanskeligt at følge en almindelig skolegang og kræver enten specialskole eller almindelig folkeskole som har mulighed for at støtte og forstå den unges vanskelighed. For andre kan en almindelig skolegang være muligt med støtte fra opholdsstedet.

Nogle har et veludviklet og rigt talesprog, mens andre enten taler med høj røst eller spagt. Der kan også være tale om et lidt mekanisk og nærmest robotagtigt sprog.

En autismespektrumforstyrrelse (ASF) viser sig som forstyrrelse i:

  • Socialt samspil
  • ​Social kommunikation
  • ​Den sociale forestillingsevne
  • ​Sanse forstyrrelser
  • ​Optaget af særinteresser
  • ​Isolerings tendens
  • ​Psykotiske oplevelser
  • ​Svært ved krav

Læs mere på: psykiatrifonden.dk.​

Dueslaget tilbyder den unge støtte og hjælp til at forstå sig selv og omverden. Vi tilbyder et forudsigeligt miljø og trygge rammer til at udvikle sig i egen takt. 

Vi opstiller en individuelt tilpasset struktur der skaber tryghed for den enkelte unge. Dueslaget giver den nødvendig støtte til at fuldføre skolegang. Vi stiller krav til den unge, nøje udvalgt efter hvad vi mener den unge magter at få succes med at udføre. 

Vi tager hensyn til isolerings trang og vanskelighederne med at være i sociale sammenhæng, men træner i samarbejde med den unge at kunne være i Dueslaget (og andre sammenhæng) uden at isolere sig og i at kunne være i sociale situationer inden for de givende normer der er i eksempelvis: spisesituationen, fødselsdage, tv i fællesstuen, fælles aktivitet mv.

Kontakt os for at få mere information om opholdsstedet

Du er meget velkommen til at få mere information om vores opholdssted og om unge med en autismespektrum-forstyrrelse. 

Du kan ringe på telefon 46 46 16 20 for at høre nærmere, eller du kan skrive til e-mail dueslaget-hvalsoe@mail.tele.dk.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

DSI Fonden Dueslaget
Byager 31A, 4330 Hvalsø 


​​Tlf.: 46 46 16 20   |   E-mail: dueslaget-hvalsoe@mail.tele.dk

CVR: 15722673