Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Til forældre

Velkommen til Dueslagets hjemmeside. Lige her forsøger vi at samle de informationer, du som forældre har brug for, hvis dit barn har behov for en døgnbehandlingstilbud.


Dueslaget er et opholdssted for unge mellem 12 og 17 år (med mulighed for forlængelse til det 22. år), der har en personlighedsforstyrrelse. Vi har plads til 7 unge.

Du kan læse om Dueslagets målgruppe her.

De unge, der bor på Dueslaget, kommer enten fra en psykiatrisk afdeling, fra andre anbringelsessteder eller hjemmefra. Alle de unge på Dueslaget går i skoleved siden af behandlingen på Dueslaget. Enten på den lokale folkeskole eller i et skoletilbud, vi og kommunens PPR hjælper med at finde.

De unge får støtte og opbakning hos os

På Dueslaget er vores opgave at støtte de unge, så de langs ad vejen får kompetencer til at flytte for sig selv. Dueslagets ansatte er alle pædagogisk uddannede eller har beslægtede uddannelser og erfaring med behandlingsarbejde.

Hverdagen og ugen på Dueslaget er lagt i faste rammer, og den unge har løbende samtaler med sin kontaktvoksne både om, hvordan han eller hun har det, og om de aktiviteter, den unge deltager i. Den unge har derudover samtaler med Dueslagets leder om det længere perspektiv, fx uddannelsesvalg og opholdet på Dueslaget.

Du kan læse om Dueslagets pædagogik og behandling her.

På Dueslaget sætter vi samarbejdet med den unges forældre meget højt. Vi tilbyder tæt kontakt, når den unge flytter ind, i form af faste ugentlige telefonsamtaler, og frem til kl. 21 er vores telefon altid åben, så forældre kan ringe og tale om deres barns situation. Forældre er med til de halvårlige statusmøder, vi har uformelle ”kaffemøder” med de unges forældre, ligesom forældre er velkomne til at spise med, når de er på besøg.

Forældre inddrages i forbindelse med lægebesøg og i forbindelse med den unges weekendplaner for det kommende halvår. Dueslaget afholder en årlig sommerfest og en årlig julestue for forældre, unge og evt. andre familiemedlemmer.

Du er velkommen til at ringe til Dueslaget, hvis du har spørgsmål til stedet. Det er altid den unges sagsbehandler, der træffer beslutning om, hvilket behandlingstilbud, dit barn skal visiteres til.

Link til Dueslagets folder

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

DSI Fonden Dueslaget
Byager 31A, 4330 Hvalsø 


​​Tlf.: 46 46 16 20   |   E-mail: dueslaget-hvalsoe@mail.tele.dk

CVR: 15722673