Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Dueslagets opgave og mål

Dueslagets opgave er at give unge med personligheds-forstyrrelser optimale udviklingsmuligheder og støtte dem i at erhverve kompetencer, der gør dem i stand til at håndtere egne psykiske vanskeligheder. Dueslagets mål er at hjælpe de unge til en voksentilværelse, hvor de er i stand til at tage vare på sig selv.

Dueslaget har over 25 års erfaring i, at disse opgaver og mål bedst nås ved at, vi arbejder med en psykodynamisk tilgang og en udviklingspsykologisk forståelse sat ind i en miljøterapeutisk ramme. På Dueslaget føler os frie til at tilvælge gode elementer og redskaber fra andre teorirammer.

Desuden arbejder vi for at opnå et respektfuldt samarbejde med den unge gennem en tillidsfuld, asymmetrisk ung-voksen relation.

En udviklingspsykologisk og psykodynamisk forståelse

Dueslaget tager altid udgangspunkt i en forståelse af den enkelte unges udviklingspsykologiske ståsted.

I vores psykodynamiske tilgang henter vi viden og inspiration i den nyere teoridannelse i feltet mellem objektrelations- og tilknytningsteorierne.​

Det betyder, at vi forstår menneskers adfærd og følelser som noget, der er præget af samspillet mellem relationelle, behovs- og følelsesmæssige erfaringer fra den tidlige barndom og frem.​

Et vigtigt redskab i vores arbejde med den enkelte unge er derfor relationen mellem den unge og de voksne, ligesom rammen for dagligdagen og de unges fælles livsførelse er centralt. Vi har løbende for øje, hvordan vi bedst hjælper den enkelte via en balance mellem at støtte og nænsomt at udfordre, mens vi er tydelige i vores rammer og stabile i vores relation.

En miljøterapeutisk ramme

At Dueslaget arbejder i en miljøterapeutisk ramme vil sige, at det terapeutiske rum er overalt, hvor den unge færdes.

Dueslaget har opbygget en struktur både for den enkelte dag, for ugen, for måneden og for årets gang, der giver den unge forudsigelighed og klare grænser.

 

Strukturen, forudsigeligheden og den ”normale” døgnrytme på Dueslaget gør os som ansatte i stand til at vurdere både den enkelte unges ressourcer og de steder, hvor det ”halter” – og sætte ind lige præcist dér med vores behandling.

Alle ansatte gennemgår SEDAC’s uddannelse til miljøterapeuter.

En asymetrisk ung-voksen relation

På Dueslaget tager vi de unge alvorligt ud fra det, vi kalder en respektfuld og asymmetrisk ung-voksen-relation. 

Det betyder, at vi som voksne har et ansvar for relationen, dialogen og hverdagen, og vi inddrager den unge ved at tydeliggøre hvilke aktiviteter, der er obligatoriske, og hvilke der kan vælges til. Ligeledes gør vi klart, hvilke forhold de unge har indflydelse på, og vi formidler tydeligt, respektfuldt og løbende i god tid til den unge, når vi i medarbejdergruppen har truffet beslutninger om aktiviteter eller andre initiativer.

DSI Fonden Dueslaget
Byager 31A, 4330 Hvalsø 


​​Tlf.: 46 46 16 20   |   E-mail: dueslaget-hvalsoe@mail.tele.dk

CVR: 15722673