Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Til sagsbehandlere

Velkommen til vores hjemmeside. Du får her en håndfuld af de vigtigste informationer med links til de steder, du kan finde mere på hjemmesiden.

Dueslaget er et opholdssted i Hvalsø for unge mellem 14 og 18 (22) år med:

- depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse
- angst
- opmærksomhedsforstyrrelse
- autismespektrum
- selvskadende adfærd
- tilknytningsforstyrrelse

Vi har 7 pladser.

Vi modtager unge direkte fra psykiatriske afdelinger, fra andre anbringelsessteder og hjemmefra.

Læs mere om målgruppen.

​Vores ydelser er døgnanbringelse med mulighed for forlængelse til det 22. år. Vi har fleksibel udslusning og tilbyder støttekontaktpersonordning til tidligere beboere i efterværn.

Psykodynamisk tilgang og udviklingspsykologisk forståelse

På Dueslaget arbejder vi med en psykodynamisk tilgang og en udviklingspsykologisk forståelse sat ind i en miljøterapeutisk ramme. Vi arbejder for at opnå et respektfuldt samarbejde med den unge gennem en tillidsfuld, asymmetrisk ung-voksen relation. Vi har over 25 års erfaring i, at disse ting tilsammen giver de unge den bedst mulige ballast til at kunne klare sig i tilværelsen. 

Læs mere under ”pædagogik og behandling”


Dueslaget har otte fast ansatte, der alle har en pædagogisk uddannelse eller anden relevant uddannelsesbaggrund. Vi har et uddannelsessamarbejde SEDAC med tre andre opholdssteder, hvor vores ansatte får uddannelse som miljøterapeuter og både medarbejdere og ledelse løbende efteruddannes. Dueslagets eksterne psykologiske konsulent er Helle Østerby Andersen, som vi er i tæt samarbejde med om de unges behandling.


Vi har et anerkendende og løbende samarbejde med de unges forældre.


Find os på Tilbudsportalen.

HVEM ER VI?

​DSI Fonden Dueslaget

CVR: 15722673

KONTAKT OS

ADRESSE

Byager 31

4330 Hvalsø