Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Seneste tilsynsrapport

Dueslaget har senest haft tilsynsbesøg den 1. marts 2013. Tilsynet var et uanmeldt kontrol og dialogbaseret tilsyn.

Tilsynets samlede vurdering var, at ”Det er tilsynets vurdering, at der er god overensstemmelse med oplysninger,

observationer og vurderinger fra det anmeldte tilsyn og ved det uanmeldte tilsyn. Opholdsstedet fremstår ryddeligt, velorganiseret med en venlig, professionel og omsorgsfuld tilgang til de unge.

Tilsynet vurderer, at Opholdsstedet ved uanmeldt tilsyn fremstår som et velfungerende tilbud som lever op til godkendelsesgrundlaget, de beskrevne målsætninger og den pædagogiske praksis.”

Læs uanmeldt tilsynsrapport her

Læs anmeldt tilsynsrapport her

HVEM ER VI?

​DSI Fonden Dueslaget

CVR: 15722673

KONTAKT OS

ADRESSE

Byager 31

4330 Hvalsø