Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Dueslagets målgruppe

Dueslaget modtager unge mellem 14 og 18 år (22år) med:

·​ Personlighedsforstyrrelser

(borderline personlighedsforstyrrelser, skizoide og skizotypiske  sindslidelser, dissociative forstyrrelser m.fl.).

·​ Tilknytningsforstyrrelser

·​ Autismespektrumforstyrrelser

·​ ADHD

Dueslaget har ligeledes erfaring med børn og unge med alvorlige følelsesmæssige vanskeligheder, hvor diagnosen endnu er uafklaret.

Unge med disse psykiske problemstillinger vil ofte præsentere sig med depressive symptomer, angst, selvskadende adfærd samt perioder med psykotiske symptomer.

Dueslaget har 7 pladser. Vi arbejder med en psykodynamisk tilgang og en udviklingspsykologisk forståelse i en miljøterapeutisk ramme, og vi arbejder struktureret med at få afklaret den unges vanskeligheder, ressourcer og eventuelle diagnoser i samarbejde med relevante samarbejdspartnere herunder psykiatrien.

For at bo på Dueslaget skal den unge kunne klare at deltage i skolegang eller et uddannelsestilbud enten på lige vilkår med andre unge eller i et særtilbud, som Dueslaget finder i samarbejde med det stedlige PPR og anbringende kommune.

For at profitere af et ophold på Dueslaget skal det være sandsynligt, at den unge efterfølgende kan få en selvstændig voksentilværelse med relevant støtte.

Dueslaget modtager ikke unge med massive misbrugs- og voldsproblematikker og heller ikke unge med vedvarende psykoser.

HVEM ER VI?

​DSI Fonden Dueslaget

CVR: 15722673

KONTAKT OS

ADRESSE

Byager 31

4330 Hvalsø